Home

Nieuws

Onderzoek naar extra steun vlastelers

Den Haag – Staatssecretaris Bleker van ELI gaat onderzoeken of het mogelijk is om extra steun te verlenen aan telers van vlas in verband met de ontkoppeling van de vlassteun in 2012.

Deze toezegging deed hij gisteravond in de Tweede Kamer op verzoek van de Kamerleden Koopmans (CDA) en Van Gerven (SP).

Aanvullende steun om de gevolgen van ontkoppeling in 2012 voor een deel op te vangen zou moeten komen uit de zogenoemde artikel 68-middelen. In eerste instantie zou dat volgens de staatssecretaris juridisch niet mogelijk zijn. ”Geen ruimte voor aanvullende steun” aldus Bleker in een debat over de bijeenkomst van de EU-landbouwministers komende week . Hij noemde een extra steunbedrag van 450 euro per hectare niet haalbaar en bovendien vond hij het ’niet verdedigbaar’. Volgens Koopmans zijn er wel mogelijkheden binnen artikel 68 om de teelt van vlas en andere kleine teelten te ondersteunen, hij vroeg de staatssecretaris om zich daar in Brussel voor in te zetten.

In het vervolg van het debat dienden Koopmans en Van Gerven een motie in om de mogelijkheden voor 15 juli te onderzoeken en de uitkomst naar de kamer te sturen. Dat zou nodig zijn vanwege een deadline per 1 augustus om een verzoek tot extra steun via artikel 68 van de bedrijfstoeslagregeling mogelijk te maken. Na de toezegging van de staatssecretaris werd de motie ingetrokken.

Of registreer je om te kunnen reageren.