Home

Nieuws

Onderwijs en multifunctionele landbouw kunnen elkaar versterken

Wageningen - Multifunctionele landbouw biedt het groene onderwijs een rijke leeromgeving en brengt tegelijkertijd extra uitdagingen voor het onderwijs met zich mee.

Dit blijkt uit de derde fase van het onderzoek Dynamiek en Robuustheid van Multifunctionele Landbouw van Wageningen UR, gefinancierd door het ministerie van ELI. Tot de multifunctionele landbouw behoren agrarische bedrijven die naast hun veehouderij-, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf. Het project is opgezet om de succesfactoren van multifunctionele landbouw in Nederland te definiëren, kennis te verbreden en meer draagvlak creëren om dit onderwerp in te passen in het onderwijs.

Het onderzoeksproject laat zien dat de multifunctionele landbouw een sector van betekenis is, die de aandacht verdient van beroepsopleidingen en cursusaanbieders. Ook laat het rapport zien dat de specifieke dynamiek van multifunctionele landbouw en het samenkomen van verschillende sectoren op het bedrijf (groen en niet-groen) een rijke leeromgeving biedt.

Andersom vraagt het nieuwe plattelandsondernemen ook wat van het onderwijs: een open houding, multidisciplinaire benadering van de sector en ondernemersgerichte lessen. Daaruit blijkt dat wanneer het bedrijf multifunctioneler wordt, ondernemers andere kennis, houding en competenties ontwikkelen dan voorheen. Denken in kansen, zakelijk zijn en netwerken worden daarbij veel genoemd in het rapport.

De bevindingen zijn gebaseerd op een verkenning onder 120 multifunctionele landbouwbedrijven en 19 diepte-interviews. Aandacht ging daarbij uit naar de wederzijde invloed van de bedrijfsontwikkeling en het leren van ondernemers.

Of registreer je om te kunnen reageren.