Home

Nieuws

'Manifest diergezondheid is niet bedoeld als kritiek'

Oss – "Ons manifest is niet bedoeld als kritiek, het is een oproep om te komen tot een meer gezamenlijke aanpak van de gezondheidssituatie in de varkenssector."

Dat zegt dierenarts John van der Wielen van dierenartsenpraktijk De Overlaet in Oss. Van der Wielen is één van de 32 dierenartsen die een manifest ondertekenden om de diergezondheid in de varkenshouderij te verbeteren.
Van der Wielen: ”We roepen alle partijen, NVV, LTO, de voerindustrie en de maatschappij voor diergeneeskunde op gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Tot nu toe zijn bedrijven nog te individueel bezig om hun gezondheidsstatus te verbeteren.”

Portefeuillehouder diergezondheid Toon van Hoof van LTO is zuinig in zijn reactie. ”Ik ben wat verbaasd over deze oproep. De dierenartsen zijn juist zelf degenen die op dit punt het voortouw moeten nemen. Waarom komen ze nu in één keer met deze oproep? We kunnen in ieder geval niet verwachten dat er een verplichting van de overheid komt om over te gaan naar een collectief SPF-systeem of iets dergelijks.”

Ook Annechien ten Have van de LTO-vakgroep varkenshouderij denkt dat het een utopie is om alle varkenshouders op dit punt met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. ”Verder zou ik zeggen: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Van dierenartsenorganisaties had ik zo af en toe meer initiatieven verwacht. De PRRS-aanpak, waar we nu mee bezig zijn, was toch vooral een idee van NVV en LTO, niet van de dierenartsenorganisaties. Ze mogen wel wat meer het voortouw nemen.”

Wyno Zwanenburg van de NVV vindt dat de 32 dierenartsen een te negatief beeld hebben neergezet. In grote lijnen kan hij zich verder vinden in het verhaal. ”Het is in lijn met wat er al gebeurt op verschillende fronten.” Verder vindt ook Zwanenburg dat de dierenartsen de hand in eigen boezem mogen steken.

Of registreer je om te kunnen reageren.