Home

Nieuws

Limburg investeert in kikkerpoelen en knotbomen

Roermond- De Provincie Limburg stelt dit jaar 1.3 miljoen euro beschikbaar voor landschapsontwikkeling en – beheer.

De provincie wil het geld (van de regeling groenblauwe diensten) inzetten voor poelen, het planten en snoeien van knotbomen, hagen, singels, hoogstamboomgaarden. Ook wordt er geïnvesteerd in de aanleg van kruidenzones in gras en akkerranden.

Boeren en particulieren in de provincie Limburg krijgen een belangrijke rol. Zij ontvangen een vergoeding voor het onderhoud en/of de aanleg van landschapselementen als kikkerpoelen of het planten en snoeien van knotbomen, hagen of groensingels. De noodzakelijke jaarlijkse snoei van hoogstamfruitbomen wordt ook betaald. Verder steunt de provincie de aanleg van bloeiende bermen in en langs gras- en akkerranden.

De regeling groenblauwe diensten is een aanvulling op de subsidie binnen de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur, die al tientallen jaren bestaat. De groenblauwe diensten gelden nu ook voor alle buitengebieden in Limburg buiten de Ecologische Hoofdstructuur. De subsidiegrens stopt overigens bij de bebouwde kom en is niet mogelijk voor erven en tuinen.

De provincie financiert tot en met 2013 de gehele uitvoering van de regeling. Dit jaar kan 1.3 miljoen euro uitgekeerd worden. Daarna gaat het jaarlijks om een bedrag tussen de 1 en 2 miljoen euro.

Jaarlijks zullen aanvragen in twee rondes behandeld worden. Voor 2011 geldt dat aanvragen voor de ronde van oktober, per 1 september binnen moeten zijn bij het veldloket. Komende winter worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over groenblauwe diensten.

Of registreer je om te kunnen reageren.