Home

Nieuws

LEI voorzichtig positief over agrarische inkomens 2011

Den Haag - De prijzen van agrarische producten zullen voorlopig op een hoger niveau blijven, maar ze zullen niet gaan naar het hoge niveau van 2008.

Dat verwacht het landbouweconomisch instituut LEI na uitkomst van het landbouweconomisch bericht over 2010. Petra Berkhout van het LEI baseert zich hierbij op een aantal bekende trends, zoals wereldwijde bevolkingsgroei. “Maar het grootste risico voor hoge landbouwprijzen, zijn hoge landbouwprijzen. Door de hoge prijzen zal de productie toenemen, waardoor de prijzen weer onder druk komen te staan”, zegt Berkhout.

Ondanks betere voorspellingsmethodes voor de prijsvorming voor landbouwproducten, blijft het lastig om de inkomsten voor de agrarische sector voor het komende jaar te voorspellen. “Incidenten zoals de dioxinecrisis voor de varkenshouderij en de Ehec-crisis voor de tuinders blijven incidenten die heel veel invloed hebben op de inkomens, maar die niet te voorspellen zijn. Tegelijkertijd moeten we constateren, hoe wrang ook, dat dit soort crises ook een impuls vormen tot innovaties waardoor sectoren minder afhankelijk worden van één afzetstroom”, analyseert Berkhout.

Onderzoeker Myrne van Leeuwen van het LEI merkt op dat ook de olieprijs een sterk verband heeft met de ontwikkeling van agrarische prijzen. Bij een hoge olieprijs zijn de kunstmestprijzen ook hoog. Daarnaast zorgt de wens om minder afhankelijk te zijn van olie voor meer vraag naar landbouwproducten voor energieproductie. Dit jaar zijn de inkomensperspectieven voor de meeste agrarische sectoren daardoor vrij gunstig.

“De sierteelt produceert vooral een luxegoed, waardoor herstel van deze sector langzamer gaat dan van voedingsproducenten.” Als gevolg van de dioxine- en Ehec-crisis zijn de inkomensverwachtingen voor de varkenshouderij en de glasgroenteteelt minder gunstig.

Of registreer je om te kunnen reageren.