Home

Nieuws

Keukenhof en GOM er nog niet uit

Lisse – De bloemententoonstelling Keukenhof in Lisse en de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) zijn nog niet uit het probleem van de compensatie.

De bloemententoonstelling wil het parkeerterrein uitbreiden, heeft daarvoor naastgelegen bollengrond nodig waarvoor de Stichting een miljoen euro op tafel wil leggen, maar de Greenport vindt dat geen marktconforme prijs en verlangt 4 miljoen euro.

De gemeenteraad van Lisse stemde al eerder in met de 1 miljoen euro, op voorwaarde dat de Greenportgemeenten het daarmee eens zouden zijn. De aandeelhouders zijn dat niet. “Maar Keukenhof gaf aan geen investeringsruimte te hebben om aan deze financiële compensatieverplichting te kunnen voldoen aldus de wethouder van financiën van Lisse, Bas Brekelmans. “De aandeelhouders besloten daarom Keukenhof tegemoet te komen door de directie van de GOM te mandateren een intentieovereenkomst met De Keukenhof aan te gaan. Uitgangspunt bleef dat de resultante van de intentieovereenkomst een 100 procent compensatie volgens de spelregels van de ISG zou zijn. Op 6 juni heeft Keukenhof de GOM evenwel laten weten niet akkoord te gaan met het gevonden compensatievoorstel. Zij beroept zich op feiten zoals de instemming van de gemeente met de Gebiedsvisie Keukenhof en ook van de provincie. Voorts de één op één vertaling daarvan in een nieuw bestemmingsplan Keukenhof en de instemming van het 1 miljoen voorstel door zowel de provincie als de gemeente. Op basis van de stellingname van Gedeputeerde Staten geeft Keukenhof verder aan dat zij binnenkort samen met de Stichting Kasteel Keukenhof het ontwerp bestemmingsplan Keukenhof aan de gemeente ter behandeling zullen aanbieden.”

Afgewacht moet worden wat daarvan de effecten zijn op de compensatieplicht binnen de Greenport, de eisen die er liggen en de mogelijkheden van Keukenhof.Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.