Home

Nieuws

Kamer stemt in met verwijderen extra koppen op Natura 2000-plan

Den Haag – Een Kamermeerderheid is voor het aanpassen van de doelstellingen voor Natura 2000-gebieden naar de werkelijk noodzakelijke te beschermen doelen. Dat blijkt uit een aangenomen motie van VVD-kamerlid Lodders.

In de huidige Natura 2000-aanpak wordt volgens Lodders een ruimere invulling gegeven aan de te beschermen doelsoorten dan noodzakelijk. ”Dit is onnodig, kostbaar en extra belastend voor de omgeving”, aldus Lodders in haar motie. Een Kamermeerderheid wil dat de regering de extra doelen opspoort en verwijdert uit de aanwijzingsbesluiten en beheerplannen.

Na een aangenomen motie van Ger Koopmans (CDA) en Lodders moet de regering ook alle plannen aan te passen naar realistische doelen op het gebied van de Kaderrichtlijn Water.

Of registreer je om te kunnen reageren.