Home

Nieuws 171 x bekeken

Kamer bezorgd over handhaving milieuregels in activiteitenbesluit

Den Haag – Kamerleden maken zich zorgen over de handhaving en controle van milieuwetgeving als deze worden samengevoegd in het activiteitenbesluit. Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Met name de SP en Partij voor de Dieren vrezen dat de veehouderij vrij spel krijgt, nu er voor een groot aantal bedrijven geen milieuvergunningen meer nodig zijn. Deze vrijstelling geldt voor bedrijven van een beperkte omvang, zolang ze zich aan de eisen van de AMvB van het Besluit landbouw milieubeheer houden. Naar schatting gaat het om 5.800 bedrijven. Grootschalige bedrijven moeten wel milieuvergunningen aanvragen. Ook de SGP pleit voor een goede handhaving en toezicht van de nieuwe afspraken.

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (IM) verzekert dat er op het gebied van handhaving geen veranderingen zullen plaatsvinden bij het inwerking treden van het activiteitenbesluit. In deze wet wordt alle milieuwetgeving voor agrarische bedrijven opgenomen in de algemene milieuwetgeving die voor alle bedrijfsvormen van kracht zijn.

Partij voor de Dieren en de SP hebben vooral moeite met het feit dat veebedrijven geen vergunning meer hoeven aanvragen wanneer ze uitbreiden of een nieuw willen vestigen. Hierdoor kunnen burgers niet meer van tevoren bezwaar maken. Atsma legt uit dat burgers wel bezwaar kunnen maken bij het bevoegd gezag op gemeentelijk niveau.

Of registreer je om te kunnen reageren.