Home

Nieuws 898 x bekeken

KNMvD gaat keurmerk voor dierenartsen invoeren

Houten – De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) gaat een centraal kwaliteitsregister invoeren. De bedoeling is dat dit eind 2014 openstaat voor alle leden van de KNMvD.

”Op het moment zijn we bezig met het vormgeven van het beroepscompetentieprofiel dat voor 1 januari 2012 af moet zijn. Het idee van een kwaliteitssysteem hebben we onlangs in 12 ledenavonden aan onze KNMvD-leden voorgelegd. Daarbij heeft 91 procent van de leden aangegeven het eens te zijn met het beleid” zegt Bart Smit, directeur van de KNMvD. ”Het kwaliteitsregister kan je vergelijken met het NVM-keurmerk voor makelaars, het geeft een bepaalde kwaliteit, uniformiteit en transparantie aan onze beroepsgroep.”

Het traject wat de dierenartsen zullen moeten doorlopen bestaat uit een verplichte na- en bijscholing, verplichte intervisie en wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen. Dit traject is verplicht voor alle dierenartsen die zijn aangesloten bij de KNMvD. ”Bepaalde nascholingstrajecten zullen wel wat kosten met zich meebrengen, maar het is de bedoeling om het traject voor de dierenartsen kostenneutraal te houden”, volgens Smit.

Het doel is dat eind 2014 alle aangesloten dierenartsen van de KNMvD in het kwaliteitsregister zijn opgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.