Home

Nieuws

KAVB verkent toekomst promotie

Hillegom - De Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) gaat zich op korte termijn beraden op de wijze waarop in de toekomst promotie gemaakt moet worden voor bloembollen en bolbloemen en de inzet daarbij van de productie.

Veel kwekers van bloembollen vinden gezamenlijke promotie voor hun producten van groot belang. Dit blijkt uit de recent gepresenteerde resultaten van de meningspeiling over het Productschap Tuinbouw. Niet alleen de bollenkwekers, maar ook de telers van bloemen en glasgroenten zijn in meerderheid (ruim 60 procent) van mening dat productpromotie via een PT-collectief zou moeten plaatsvinden.

Over de gehele tuinbouw blijkt echter dat veel ondernemers van mening zijn dat productpromotie vooral een private aangelegenheid moet zijn. Deze uitslag betekent dat het geenszins zeker is dat dergelijke promotie ook in de toekomst via een PT-heffing kan blijven verlopen. Daarnaast is de verwachting dat het nieuwe vrijwillige systeem voor de handel resulteert in een lagere heffingsopbrengst hetgeen consequenties kan hebben voor de hoogte van de bestedingen aan de verschillende activiteiten zoals promotie. Beide ontwikkelingen betekenen onzekerheid over de toekomst van de promotieorganisaties in het algemeen en die van het IBC in het bijzonder.

De mogelijke opties voor de toekomstige promotie zijn volgens de KAVB divers en variëren van het eventueel opzetten van een privaat systeem van heffing bij de kwekerij tot samenwerking met andere sectoren als de bloemisterij.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.