Home

Nieuws

Inventarisatie olifantspoten bij paprika

Wageningen - Wageningen UR Glastuinbouw is paprikabedrijven aan het bezoeken, om te inventariseren welke oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan het verschijnsel ‘olifantspoten’.

Daniël Ludeking van Wageningen UR Glastuinbouw heeft op grond van de eerste resultaten uit de inventarisatie, die hij samen met collega Rozemarijn de Vries uitvoert, het gevoel dat de omvang van het probleem groter is dan veel paprikatelers denken. Naast een behoorlijk aantal bedrijven, kan ook de aantasting per bedrijf tot in de procenten lopen.
In het ergste geval vallen planten weg, maar ook minder ernstige aantastingen kunnen wel productieverlies veroorzaken.

Uit de door PT gefinancierde inventarisatie lijkt een fysiologische oorzaak nu de meest waarschijnlijke primaire bron van het probleem te zijn, al zal vervolgonderzoek nodig zijn om de werkelijke oorzaak vast te stellen.
Telers gaven verschillende denkrichtingen aan, waarin de oorzaak voor het optreden van olifantspoten gezocht kan worden. Zo leefde onder andere het idee dat het 90 graden of volledig kantelen van pluggen bij de plantenkweker een groeiverstoring zou kunnen veroorzaken.
Anderen dachten aan effecten van overschakeling naar erg koud gietwater. Telers gaven ook aan verschillen te zien tussen rassen ,kleuren of types paprika.
Na de wortelverdikking en verkurking krijgen schimmels (zoals Fusarium) en insecten (zoals varenrouwmuggen) een kans om via de gecreëerde invalspoort om een secundaire aantasting te veroorzaken.

Na het bezoeken van de telers zal, aan de hand van de vergaarde informatie, een lijst met de meest plausibele oorzaken van het probleem worden gemaakt. De mogelijke oorzaken kunnen in een later stadium in een kasproef worden getoetst. Er kan dan bepaald worden of de symptomen onder geconditioneerde omstandigheden kunnen worden opgeroepen. Deze kasproef zal vervolgens moeten leiden tot een oplossing voor het probleem.

Foto

Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.