Home

Nieuws 340 x bekeken

ING: aandeel varkens voor vleesconcepten verdubbelt voor 2020

Amsterdam – Het aandeel vleesvarkens dat wordt gehouden voor een specifiek afzetconcept, verdubbelt tot 2020 naar 30 procent. Het aandeel betrokken varkenshouders verdubbelt eveneens, naar 20 procent.

Dat verwacht het ING Economisch Bureau. Volgens de bank leiden betere vierkantverwaarding en hogere prijzen voor topconcepten tot grotere verschillen in rendementen tussen varkensbedrijven.

Volgens de onderzoekers is 2011 voor varkenshouders een cruciaal jaar. Varkenshouders moeten nu hun posities in de keten innemen, vooral wat betreft samenwerking met de retail. De posities met uitzicht op betere marges worden volgens de bank in hoog tempo ingevuld.

Voor meer nieuwe concepten is voldoende ruimte, aldus ING. Bij de top tien genomineerden voor de beste Versmarketeer 2011 ontbreken de vleesconcepten, merkt ING op. De varkenshouderij kan zich spiegelen aan het Rondeel ei van Albert Heijn, Sweet Energy tomaten van Greenco en de Hartstichting of Triple B van Cono Kaasmakers.

Het Good Farming Star-concept van Vion en Albert Heijn wordt door ING geprezen. Andere supermarktorganisaties zullen volgens ING snel volgen met soortgelijke concepten. Tegelijk merkt ING op dat van een varken met een geslacht gewicht van 90 kilo nu slechts 25 kilo als ‘sterrenvlees’ kan worden verkocht.

Verhoging van het voor verkoop bestemde gewicht door ook vleeswaren en worst binnen het sterrenconcept te halen, is lastig. De grondstoffenstromen voor deze producten zijn vaak diverse en weinig transparant, en dus zal succes een kwestie van een lange adem zijn.

Naast het ontwikkelen van concepten noemt ING kansen als de stijgende vraag naar vlees in Azië, voorwaartse integratie (uitsnijden, voorverpakken, red) en het vermarkten van de ’varkensboer’ binnen de marketing van supermarkten. Bedreigingen zijn lage retailprijzen, diergezondheid, toenemende duurzaamheidseisen en verdringing door melkveehouders nadat in 2015 het melkquotum verdwijnt.

Minder bedrijven
De schaalvergroting zet door. Het aantal bedrijven met meer dan 7.500 vleesvarkens stijgt van 23 in 2010 naar 35 in 2020. De varkensstapel daalt volgens ING van 12,2 miljoen in 2010 tot 11,5 miljoen in 2020. Het aantal vleesvarkens stijgt daarentegen van 5,9 tot 6 miljoen.
ING verwacht dat het aantal inkooporganisaties (zoals Ahold, Superunie, Bijeen, red) de komende negen jaar zal dalen van zes naar vijf. Het aantal slachterijen zal dalen van veertien naar tien. De grootste 'slachting' vindt plaats onder handelaren en varkenshouders. Het aantal varkenshouders halveert tot 3.500 en het aantal handelaren daalt van 280 naar 90.

Of registreer je om te kunnen reageren.