Home

Nieuws 205 x bekeken

Grote knelpunten verwacht in zoetwatervoorziening

Delft – De grondwaterstand een meter lager, grootschalige verzilting en verdrievoudiging van de droogteschade in de landbouw. De zoetwatervoorziening van grote delen van Nederland komt ernstig in gevaar in de nabije toekomst.

Dat blijkt uit de zogeheten Knelpuntenanalyse zoetwatervoorziening die Deltares heeft gemaakt in opdracht van het Deltaprogramma van Rijkswaterstaat.

Het is een scenariostudie, die aansluit bij de scenario’s voor klimaatverandering waarmee de Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman ook rekent. Dat is een scenario met 2 tot 4 graden temperatuurstijging in het jaar 2100, en de helft daarvan tot 2050. Rond Prinsjesdag komt het Deltaprogramma met een totaalbeeld van de verwachte gevolgen van de klimaatverandering. De zoetwatervoorziening is een van de aandachtspunten daarin.

Zelfs bij gematigde klimaatontwikkeling nemen de watertekorten in praktisch het hele land toe, blijkt uit de studie. In een gemiddeld jaar stijgt het tekort tot gemiddeld 100 á 200 millimeter per zomer. Er komt tekort aan beregeningswater, aan doorspoelwater en zelfs aan water voor peilbeheer. Dat laatste is slecht voor gebouwen.

De droogteschade voor de landbouw verdrievoudigt, is de verwachting. Om dat te voorkomen is in 2050 negen keer zoveel beregening nodig als nu: 2,1 kubieke kilometer in plaats van de nu gebruikte kwart kubieke kilometer. ”Zoveel water is met de huidige inrichting en regelgeving niet voorhanden”, aldus de schrijvers van het rapport.

De grondwaterstand zal plaatselijk met een meter dalen en uiterwaarden zullen sterk verdrogen. Opvallende verandering is ook de sterke afname van de afvoer van de grote rivieren in de zomer. Die van de Maas gaat terug tot minder dan 25 kubieke meter per seconde in 2100; vier keer zo weinig als nu.

De zoutbelasting in de polders neemt in alle klimaatscenario’s toe. Oorzaken zijn bodemdaling en stijging van de zeespiegel. Deze leiden tot zoute kwel. Via de rivieren neemt de verzilting ook toe. In het warme scenario is bij Gouda in 2100 in een gemiddeld jaar ruim zeventig dagen het water te zout om binnen te laten.

Of registreer je om te kunnen reageren.