Home

Nieuws 579 x bekeken

Geen waardedruk wegens recht van gebruik en bewoning

Voor de berekening van het verschuldigde successierecht mag geen rekening worden gehouden met een waardedruk wegens recht van gebruik en bewoning. De woning wordt tegen de getaxeerde waarde belast.Kort samengevat is de uitspraak van hof Den Bosch de volgende:

Erflaatster is in 2003 overleden. Bij testament heeft zij belanghebbende tot enig erfgenaam benoemd. Belanghebbende en erflaatster waren ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van een woning, die zij in 2002 hadden gekocht. In de desbetreffende notariële akte van levering is een bepaling opgenomen dat na overlijden van de eerststervende ten behoeve van de langstlevende de beperkte rechten van gebruik en bewoning zullen worden gevestigd. Aan deze bepaling is na het overlijden van erflaatster geen uitvoering gegeven. In geschil is of belanghebbende een waardevermindering voor het beperkt zakelijk recht van gebruik en bewoning in aanmerking mag nemen.

Het hof oordeelt, in navolging van de rechtbank, dat belanghebbende de volle eigendom van de helft van de woning krachtens erfrecht heeft verkregen. Een beperkt zakelijk recht van gebruik en bewoning was niet gevestigd. Een waardevermindering kan dan ook niet in aanmerking worden genomen.

Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: LJN: BQ9033, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, nummer 10/00494

Of registreer je om te kunnen reageren.