Home

Nieuws 1 reactie

Europees Parlement wil landbouwbudget behouden

Brussel – Het Europese Parlement wil het Europese landbouwbudget tot 2020 behouden. Dat staat in het voorstel van rapporteur Albert Dess waar het Europese parlement (EP) mee ingestemd heeft.

Het parlement wil het budget behouden nu voedselzekerheid en maatschappelijke diensten door boeren hoog op de agenda staan. Ook hecht het parlement aan een concurrerende Europese landbouw en behoud van arbeid in deze sector.

Eerdere voorstellen om meer budget uit de directe inkomenssteun te verschuiven naar de tweede pijler, bestemd voor plattelandsbeleid, haalden het niet. Esther de Lange, parlementslid namens het CDA, merkt op dat steeds meer landbouwministers de groene diensten van boeren uit de eerste pijler, en dus de directe betaling aan boeren willen financieren. Voordeel hiervan is dat lidstaten niet hoeven te co-financieren, wat bij de tweede pijler wel moet.

Het Europese Parlement heeft over de verdeling van het budget afgesproken dat ze geen Europese flatrate willen, waarbij alle Europese boeren dezelfde hectarepremie krijgen. Daarvoor zijn de verschillen in de huidige bijdragen te groot. ”De verschillen tussen boeren in Europa zijn nog veel groter dan ik had gedacht. Een Griekse bergboer met een halve hectare is iets heel anders dan de grootschalige bedrijven in Noordwest-Europa”, verwoordt Dess tijdens de presentatie van het plan.

Wel zullen de bijdragen niet langer gebaseerd worden op historie en wordt ernaar gestreefd de verschillen tussen lidstaten te verkleinen. Hierdoor zullen de bijdragen in landen die relatief veel betalen, zoals Nederland, verlagen. Het geld mag alleen worden uitgekeerd aan actieve agrarische bedrijven.

Voorstellen om alsnog te overwegen het melkquotum in 2015 te behouden werden door het EP afgeschoten. Wel zal de zuivelmarkt na 2015 nauwlettend in de gaten worden gehouden door Brussel. Het EP wil het huidige suikerbeleid voortzetten.

Dit najaar komt de Europese Commissie met wetsvoorstellen over het toekomstig landbouwbeleid. Het Dessrapport dient hierbij als leidraad.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Maar goed dat het EU parelement de rapporteur Albert Des heeft
  ingehuurd. Anders had de C.D.A.er Esther de Lange, en haar collega's mooi niet geweten dat er verschil is tussen een Griekse
  berg boer met een halve hectare . En een mega boer in noordwest Europa, Alstublieft alstublieft meld u ziek , neem onslag met een riante vergoeding, hef de EU op . Doe wat je wilt.
  MAAR NEEM ASTUBLIEFT SAMEN MET DEZE REGENTEN GEEN BESLISINGEN OVER ONZE TOEKOMST.
  .

Of registreer je om te kunnen reageren.