Home

Nieuws

Eerste particuliere natuur in Brabant

Bergeijk – In Bergeijk is het eerste perceel particuliere natuur van Brabant officieel overgedragen.

Het gaat om een stuk landbouwgrond van 8,2 hectare dat binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS) ligt en door de provincie is aangekocht. Het perceel verliest zijn landbouwfunctie en krijgt nu de bestemming ’natuur’.

Tot voor kort werden alle voor natuur bestemde gronden die door de provincie werden aangekocht, overgedragen aan de grote terreinbeheerders. Via het project ’Natuur in eigen hand’ kunnen nu ook particulieren die rol van natuurontwikkelaar en beheerder vervullen. Het project startte in 2009. Samen met dit eerste perceel werden toen nog 63 percelen aangeboden, tot een totaal van 75 hectare. In 2010 volgde nog eens 27 hectare.

Gedeputeerde Jules Iding maakt zich zorgen over de toekomst van de EHS. ”We waren in Brabant goed op weg met de realisering van de EHS. We hebben de laatste jaren er flink wat natuur bijgekregen. Maar door de plannen van staatssecretaris Bleker moeten we noodgedwongen stoppen met een derde ronde ’Natuur in eigen Hand’.”

Deelnemers aan particulier natuurbeheer leggen zich schriftelijk vast op het definitief omzetten van landbouwgrond in natuur. In ruil krijgen ze eenmalige subsidies voor de waardedaling van de grond en het inrichten, en subsidie voor het beheer via zes jaar lopende contracten.

Dat verschilt van agrarisch natuurbeheer, waarbij de grond haar agrarische bestemming behoudt. Na afloop van een agrarisch natuurbeheerovereenkomst (die ook zes jaar loopt), kan de eigenaar de grond weer opnieuw als akker of weiland in gebruik nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.