Home

Nieuws 288 x bekeken

Ecoson onderzoekt haalbaarheid biofosfaatproductie

Son – Ecoson gaat de haalbaarheid onderzoeken van de productie van biofosfaat. Dit resulteert in de productie van groen gas en organische droge meststof. Hiervoor is een extra hoeveelheid varkensmest nodig van 100.000 ton plus 25.000 ton andere biomassa. Dat zijn deels ook meststoffen.

In twee andere projecten, in Son en het Belgische Denderleeuw, is Ecoson al actief met de vergisting van mest.

Ecoson, een dochter van Vion Ingrediënts, zet er een volgende stap mee in de verdere verduurzaming en economische benutting van natuurlijke reststromen. Het duurzame energiepark van Ecoson groeit ermee uit tot een van de grootste in zijn soort. Het verwacht eind 2011 het haalbaarheidsonderzoek af te ronden. De nieuwe activiteit kan eind 2012 operationeel zijn en moet volledig rendabel zijn, zegt directeur Sjors Beerendonk.

Ecoson biofosfaat is een droge, natuurlijke meststof in korrelvorm. Daarmee kan de agri-kringloop verder worden gesloten.

Ecoson ziet mogelijkheden deze grondstoffen uit haar directe omgeving te betrekken. Hieruit ontstaat op jaarbasis 2.500.000 kubieke meters groen gas. Dit komt overeen met het jaarverbruik van 1.700 huishoudens, waarmee Ecoson een CO2-reductie realiseert van circa 4.500 ton per jaar. Ecoson gaat deze energieproductie lokaal afzetten en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het sluiten van de lokale energiekringloop.

Ecoson produceert per jaar al vijf miljoen liter tweede generatie biodiesel uit dierlijk vet. Daarnaast zet het via vergisting restproducten om in groene stroom.

Of registreer je om te kunnen reageren.