Home

Nieuws

ELI wil gebiedsindeling pachtprijzen behouden

Den Haag – Het ministerie van landbouw is niet van plan de gebiedsindeling voor pachtprijzen te veranderen.

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. ”Veranderen van de gebiedsindeling is een delicate kwestie. Wijzigingen van de grenzen van de gebieden hebben consequenties voor zowel pachters als verpachters”, schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw. Hij wil wel naar de indeling kijken, maar alleen als blijkt dat er zodanig veel afwijkingen zijn dat de representativiteit van de huidige indeling in het geding is.

In het nieuwe pachtprijzensysteem wordt de pachtprijs bepaald volgens drie methoden, waarbij de laagste prijs de pachtprijs is. Er wordt hierbij gekeken naar het veranderingspercentage voor het pachtprijsgebied, 110 procent van de regionorm of 2 procent van de vrije verkeerswaarde van het perceel.

Voor percelen waar door omstandigheden beperkingen zijn van het grondgebruik, kan een lagere pachtprijs gerechtvaardigd zijn. In die gevallen kan de grondkamer binnen een jaar na laatste pachtprijswijziging de grondprijs herzien. Dit wordt via maatwerk geregeld.

De staatssecretaris verwacht dat het nieuwe systeem voor pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen, naar voorbeeld van onderzoekers van het LEI, zal naar verwachting bij de herziening van de pachtprijzen in 2012 worden ingevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.