Home

Nieuws

ELI: pluimveehouders laat begonnen met omschakeling

Den Haag – Veel pluimveehouders zijn relatief laat begonnen met het aanvragen van een Milieu Effect Rapportage (MER) en de benodigde vergunningen voor de omschakeling naar een alternatief huisvestingssysteem.

Dat schrijft het ministerie van landbouw in een brief naar de Kamer over een inventarisatie van de knelpunten bij de omschakeling naar alternatieve huisvestingsystemen. Deze zijn nodig in verband met het kooiverbod.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw vindt dat het de verantwoordelijkheid van de ondernemers is om gegevens op tijd aan te leveren, zodat de benodigde vergunningen op tijd kunnen worden verstrekt. ”Het niet op tijd afgeven van vergunningen door bevoegd gezag beschouw ik primair als de verantwoordelijkheid en het risico van bedrijven”, zegt Bleker. Hij meldt dat hij voor ondernemers, die buiten hun schuld om niet over de benodigde vergunning beschikken op 1 januari 2012, geen formele mogelijkheden heeft om procedures te versnellen. Wel zal Bleker gemeenten en provincies wijzen op een snelle afronding van MER- en vergunningstrajecten.

Uit een inventarisatie van het productschap blijkt dat een kwart van de leghennenbedrijven die moeten omschakelen nog bezig zijn met de MER. Het gaat om 22 van de 76 ondervraagde bedrijven. Het bedrijfsleven schat in dat veel bedrijven de benodigde MER-vergunning voor 1 januari 2012 binnen hebben. ”Het knelpunt hierbij is volgens het bedrijfsleven dat veel pluimveehouders in afwachting van de vergunning hebben besloten een nieuw koppel leghennen hebben aangeschaft, omdat leegstand bedrijfseconomisch geen optie is”, meldt het ministerie. De pluimveehouders nemen hiermee het risico dat ze in verband met het kooiverbod de dieren vervroegd moeten afvoeren voor 1 januari 2012.

Andere bedrijven kampen met problemen met de bouwvergunning, financieringsproblemen of de natuurbeschermingswet. Bij negen andere bedrijven loopt een bezwaar- of beroepsprocedure.

Of registreer je om te kunnen reageren.