Home

Nieuws

Duitse tuinbouw werkt aan schadevergoedingsregeling Ehec

Berlijn – De Duitse tuinbouw en het landbouwministerie in Berlijn overleggen over een schadevergoeding aan de telers in verband met de Ehec-crisis.

Landbouwstaatssecretaris Robert Kloos ziet ’in beginsel’ de noodzaak van een schadevergoedingsregeling in, maar stelt tevens vast dat de kwestie moet worden gecoördineerd met buurlanden Nederland en België.

Volgens de Bundesausschuss Obst und Gemüse van het Bauernverband en de Bundesvereiniging der Erzeugerorganisationen Obst und Gmüse lijdt de sector momenteel een schade van 4 tot 5 miljoen euro per dag. Dat kan veel bedrijven de kop gaan kosten, zo vrezen zij. Belangrijk is dat de indviduele telers hun schade kunnen documenteren. De aanbeveling is daarom om te zorgen voor een getuigschrift van een plaatselijke autoriteit als men door gebrek aan afzetmogelijkheden moet overgaan tot vernietiging van oogstbestanden.

De Landwirtschaftliche Rentenbank biedt getroffen tuinbouwondernemers gunstige kredieten aan om acute liquiditeitsproblemen op te lossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.