Home

Nieuws 199 x bekeken

Duitse boerenbond tegen industrialisering van biovergisting

Berlijn – De Duitse boerenbond DBV en de biogasorganisatie Fachverband Biogas vrezen dat door een nieuwe wet op de hernieuwbare energie biovergisting zó wordt geïndustrialiseerd, dat de boeren geen kans meer maken.

Op een demonstratie bij de Rijksdag in Berlijn gaven zij vandaag blijk van misnoegen met de leus ’Bei Biogas auf dem Boden bleiben’. Zij eisen daarmee dat biovergistingsinstallaties in het landschap moeten blijven passen en dat de hechte band met de locale landbouw wordt gehandhaafd.

De nieuwe wetgeving, die inmiddels door de regering in Berlijn is goedgekeurd maar door de Bondsdag nog moet worde geratificeerd, bevoordeelt volgens DBV en Fachverband grootschalige installaties. Om ook kleinere installaties een kans te geven, moet bij de vergoeding van de geproduceerde energie degressie worden toegepast, dat wil zeggen: minder vergoeding naarmate meer wordt geproduceerd.

Ook zou er meer ruimte moeten komen voor de inzet van mest. Momenteel wordt slechts 20 procent van de beschikbare mest ingezet voor de productie van biogas.

Of registreer je om te kunnen reageren.