Home

Nieuws

Dioxineschandaal: 19 miljoen euro aan claims

Pinneberg – Bij de curator van Harles&Jentzsch, de bron van het dioxineschandaal dit jaar in Duitsland, is door gedupeerde 277 boeren en verwerkende bedrijven voor 19 miljoen euro aan schadeclaims ingediend.

Volgens curator Heiko Fialski gaat het om claims in verband met schade als gevolg van de verliezen die zijn geleden omdat de bedrijven gedurende een bepaalde tijd niet konden leveren en wegens lagere vleesprijzen en kosten van voeranalyses.

De komende weken, tot 20 juli, worden de claims door de rechter in Pinneberg in Sleeswijk-Holstein beproefd. Fialski geeft zelf aan dat een deel van de claims – ter waarde van 4 miljoen euro – niet direct zijn te herleiden tot de door Harles&Jentzsch geleverde dioxineverontreinigde vetten. Tevens meent hij dat een groot deel van de claims kan worden aangevochten omdat ze niet voldoende zijn gedocumenteerd.

Het dioxineschandaal speelde zich begin dit jaar af nadat in mengvoer verhoogde concentraties dioxine waren aangetroffen. Deze verontreiniging was veroorzaakt door de vetten van Harles&Jentzsch. Vele duizenden boerenbedrijven moesten om die reden enige tijd op slot om na te gaan in hoeverre hun producten getroffen waren door de verontreiniging.

Door de georganiseerde landbouw in Duitsland werden toen schadebedragen in de orde van grootte van 40 tot 60 miljoen euro per week genoemd. De affaire duurde zo’n vijf weken. Harles&Jentzsch besloot tijdens het schandaal in surseance van betaling te gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.