Home

Nieuws

Cumela Nederland doet voorstellen voor mestbeleid

Nijkerk – Er is nog veel te verbeteren in het huidige mestbeleid. Dit staat in de toekomstvisie van de sectie Meststoffendistributie van Cumela Nederland.

In de visie doet het bestuur van de sectie Meststoffendistributie voorstellen voor het verminderen van het aantal uitzonderingen in het mesttransport, een andere methode voor bemonsteren van vaste mestsoorten, een experiment met een papierloos systeem, betere tracking en tracing bij mestexport en het vrijstellen van mestkorrels van de verplichtingen van de Meststoffenwet.

Voor de mestaanwending worden voorstellen gedaan voor een flexibeler aanwendingsperiode, meer ruimte voor mestopslagen in de ontvangstgebieden, meer mogelijkheden voor het mengen van verschillende mestsoorten, een typegoedkeuring voor bemestingsapparatuur en een steviger controle en handhaving, die zich vooral richt op bedrijven die slordig werken en veel effectiever is in de richting van bedrijven die bewust en frequent frauderen.

Het bestuur wil met deze visie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een meer verstrekkende en omvattende overheidsvisie op het toekomstig mestbeleid. De visie wordt verder concreet uitgewerkt.

Cumela Nederland is de brancheorganisatie voor de cumelabedrijven in Nederland. Dit zijn de bedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerk agrarisch.Of registreer je om te kunnen reageren.