Home

Nieuws

Brabant vreest groei veestapel

Den Bosch – De terugdringing van de ammoniakuitstoot loopt gevaar. Gedeputeerde Staten van Brabant hebben een brief gestuurd aan staatssecretaris Bleker waarin ze waarschuwen dat de plannen om de stelsels van dierrechten en de melkquotering in 2015 te laten vervallen, averechts uitpakken voor de ammoniakdoelen.

Gedeputeerde Jules Iding van Ecologie en handhaving waarschuwt dat de veestapel kan groeien als quotering en dierrechten vervallen. Hij noemt dat ’niet bevorderlijk’ voor het terugdringen van de ammoniak-belasting op kwetsbare natuurgebieden.”

Daarmee zou de winst van de vorig jaar ingevoerde Verordening Stikstof deels verloren kunnen gaan, vrezen GS. Die verordening is succesvol, aldus het college. Het aantal bedrijven met een piekbelasting in de buurt van Natura 2000-gebieden daalt, nieuwe bedrijven hebben de meest emissiearme stallen en via de depositiebank zorgt de provincie ervoor dat de totale ammoniakbelasting afneemt, aldus GS in de brief.

Of registreer je om te kunnen reageren.