Home

Nieuws

Boeren en tuinders gematigd positief over productschappen

Doetinchem – Boeren en tuinders geven hun productschap in meerderheid als rapportcijfer een voldoende en zijn geen voorstanders van afschaffing ervan.

Per sector zijn er wel forse verschillen. Dat blijkt uit een steekproef door AgriDirect in opdracht van agd.media, Boerderij, Groenten & Fruit en Pluimveehouderij. Het gaat om een telefonisch onderzoek onder ruim zevenhonderd primaire producenten, verdeeld over de sectoren.

Melkveehouders en intensieve veehouders oordelen het meest positief over hun schap. Varkenshouders zijn wel negatiever dan pluimveehouders. Een kwart van de akkerbouwers is voor afschaffing, 53 procent is tegen.

In de tuinbouw is de stemming het negatiefst. Daar wil 39 procent van de ondervraagden het productschap afschaffen. 41 procent wil dat niet. In alle sectoren is ongeveer een kwart van de ondernemers neutraal over afschaffing.

Gemiddeld scoren de schappen met een 6,2 een krappe voldoende. Een ’7’ is het meest gegeven rapportcijfer voor de schappen, gevolgd door de ’6’. Glastuinders en fruittelers geven een ruime vijf, vollegrondsgroentetelers een ruime zes. In de tuinbouw worden wel de meeste ’zware onvoldoendes’ gegeven.

De enquête toont een breed gedeelde behoefte aan democratisering van de schappen. In elke sector zegt een grote meerderheid het belangrijk te vinden dat het bestuur van de schappen democratisch wordt gekozen. Een meerderheid is voorstander van referenda over zaken die voor hun sector belangrijk zijn.

Bij de vraag wat de belangrijkste taken zijn van de productschappen scoort ’belangenbehartiging’ opvallend hoog. In alle sectoren noemt 40 procent van de ondervraagden dat als een van de twee belangrijkste taken. Productpromotie scoort het hoogst. Ook alarmering bij ziektes en crises wordt gezien als een belangrijke taak van de schappen.

Voorzitters van de schappen en standsorganisaties reageren overwegend positief op de enquête. Ze zien er een bevestiging in voor de koers van hervorming van de schappen die ze willen inzetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.