Home

Nieuws 2 reacties

Bleker hoopt op akkoord alternatief ontpoldering begin 2012

Nieuw- Namen – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw hoopt in het voorjaar van 2012 een akkoord te hebben voor het alternatieve plan voor natuurcompensatie voor verdieping van de Westerschelde.

Dat zegt hij tijdens een bijeenkomst in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw-Namen, waar hij uitleg gaf over de nieuwe plannen. ”We zijn in het zicht van de haven, maar we moeten nog laveren om veilig binnen te varen”, aldus Bleker. Hij doelt op goedkeuring van België en de EU. In het nieuwe plan wordt de Hedwigepolder niet meer onder water gezet, maar worden twee kleinere polders bij Vlissingen ontpolderd, in combinatie met de aanleg van buitendijkse natuur in de Westerschelde.

””We hebben een stap gezet in de goede richting met natuurcompensatie met zo weinig mogelijk beslag op de Zeeuwse grond en zoveel mogelijk natuur op het water”, zegt Bleker. Hij benadrukt dat het geen kruipdoor, sluipdoor-oplossing is waarbij de natuur het kind van de rekening is. ”Maar we leggen natuur aan in het water en niet op het land”, zegt Bleker.

Zeeuwse belanghebbenden reageren positief, maar zijn er nog niet gerust op dat de ontpoldering van de Hedwigepolder definitief van de baan is. Natuurorganisaties reageren negatief en ook België reageert negatief op het nieuwe plan van Bleker. Magda de Feijter van de Stichting Red onze polders heeft vertrouwen op een goede afloop. Burgemeester Jan-Frans Mulder van de gemeente Hulst is positief, maar voorzichtig. ”Het is nog heel dun glad ijs. Ik hoop dat de onderhandelingen met België en Europa goed gaan.”

Carla Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland deelt zijn mening, maar zegt vertrouwen te hebben in Bleker. ”Het moet maar eens afgelopen zijn. De Zeeuwen willen duidelijkheid.”

Laatste reacties

  • no-profile-image

    De Belgen eisen dat Nederland de Westerschelde uitdiept en de Belgen eisen dat Nederland voor natuurcompensatie zorgt middels de Hedwige polder onder water te zetten.
    Sinds wanneer laten wij Nederlanders ons door de Belgen dicteren wat we moeten doen? Mijn advies is de vaargeul van De Westerschelde voor een gedeelte dicht te laten slibben, dan hebben we helemaal geen natuurcompensatie meer nodig. Voor je het weet barst het weer van de zeehonden op de platen bij laag water. Het Scheldeverdrag van halverwege de 19de eeuw is reeds meer dan achterhaald!

  • no-profile-image

    inderdaad, laten we het omkeren.
    2 meter aanvullen ,kunnen we weer 2000 ha inpolderen!!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.