Home

Nieuws

Bleker: beoordeling bestrijdingsmiddel behoeft geen wijziging

Den Haag - Staatssecretaris Henk Bleker vindt het niet nodig de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen te veranderen, naar aanleiding van Nijmeegs onderzoek.

Gezondheidswetenschapper Marijn Brouwers constateerde in april dat er aanwijzingen zijn dat bestrijdingsmiddelen een rol spelen bij een afwijking aan geslachtsorganen bij jongens. Brouwers constateerde dat verder onderzoek nodig is om vast te stellen om uit te sluiten dat er een verband is met de blootstelling van zwangere vrouwen aan gewasbeschermingsmiddelen.

In een evaluatie die het RIVM en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) hebben gemaakt staat dat de betekenis van de onderzoeksresultaten vooralsnog onduidelijk is en dat de resultaten geen bewijs zijn voor een mogelijk verband.

Bij de beoordeling van bestrijdingsmiddelen kijkt het CTGB ook naar mogelijk hormoonverstorende effecten van bestrijdingsmiddelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.