Home

Nieuws

'Biodiversiteit opnemen in eisen eerste pijler'

Leiden – Zorg voor de natuur op boerenbedrijven zou verplicht moeten worden in het nieuwe EU-beleid. Dat stellen Geert de Snoo, hoogleraar agrarisch natuurbeheer aan de WUR, en verbonden aan Universiteit Leiden, en emeritus-hoogleraar milieukunde in Leiden, Helias Udo de Haes.

In een opiniebijdrage aan agd.media presenteren ze voorstellen voor verplichte tegenprestaties voor het ontvangen van EU-inkomensondersteuning uit de zogeheten eerste pijler. Tot nu toe golden hiervoor alleen eisen op het gebied van voedselkwaliteit, milieu en dierenwelzijn.

De Snoo en De Haes doen drie voorstellen voor verplichte zorg voor biodiversiteit. De eerste is een minumpercentage met extensief beheer. Dat wil zeggen mest en bestrijdingsmiddelen en geen verstoring. Dit zou moeten gelden voor perceelsranden, slootkanten en beekoevers. Nu is 2 tot 3 procent van het areaal extensief beheerd, dat zou 5 procent moeten worden.

Daarnaast zouden er algemene eisen moeten worden gesteld aan het beheer van de percelen zelf, waarvan veel vogels en zoogdieren voor hun voedsel en dekking afhankelijk zijn. De hoogleraren denken aan het tegengaan van diepploegen en verplichte organischestofgehaltes in de bodem. Ze noemen dit ’het lastigste onderwerp’.

Als derde bepleiten ze eisen aan de kwaliteit van erf en gebouwen, ten behoeve van bijvoorbeeld zwaluwen en uilen.

De uitwerking en handhaving zou moeten komen bij boerenorganisaties, agrarische natuurverenigingen en natuurorganisaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.