Home

Nieuws 165 x bekeken

Bijna eenderde natuursubsidie nog niet uitgekeerd

Den Haag – Bijna eenderde van de aanvragers voor natuursubsidie in het kader van het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) wacht nog steeds op het geld.

Tot en met 20 juni heeft de uitvoeringsorganisatie Dienst Regelingen (DR) 4.527 relaties uitbetaald. Dit is 69 procent van het totaal. De dienst heeft formeel tot 30 juni de tijd om over te gaan tot uitbetaling.

Al eerder gaf DR aan dat de uitbetaling van natuursubsidies voor agrarisch natuurbeheer en/of landschapsbeheer 2010 vertraging oploopt. De oorzaak ligt in de verplichte controles (EU-regelgeving) die moeten worden gedaan alvorens uitbetaald kan worden, aldus DR.

Of registreer je om te kunnen reageren.