Home

Nieuws 288 x bekeken

Atsma zegt evaluatie activiteitenbesluit toe

Den Haag - Het activiteitenbesluit wordt twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

Dat zegt staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu in reactie op een motie van SP-kamerlid Henk van Gerven. Het kamerlid vroeg in een motie om een evaluatie na één jaar, maar Atsma voelt meer voor een evaluatie na twee jaar. ”Er moet natuurlijk wel iets te evalueren zijn”, zegt Atsma als uitleg bij zijn standpunt. De Tweede Kamer voerde dinsdagavond een voortgezet algemeen overleg over het activiteitenbesluit. In dit besluit worden in het kader van lastenverlichting meerdere milieuwetgevingen samengevoegd. Voor bedrijven met een beperkte omvang verdwijnt in het activiteitenbesluit de vergunningplicht.

De SGP wil in het activiteitenbesluit opnemen dat boeren en tuinders voor nachtelijke laad- en losactiviteiten op agrarische bedrijven geen ontheffing hoeven aanvragen. In het activiteitenbesluit geldt alleen voor tuinbouwgroepsvervoer een uitzonderingspositie. Boeren die op een andere manier in de avond- en nacht producten aan- of afleveren moeten hier een gemeentelijke ontheffing voor aanvragen in verband met geluidsoverlast. SGP vindt dit niet nodig. Atsma heeft eerder aangegeven dat hij de aan- en afvoer van agrarische producten ook in de avond en nacht mogelijk wil houden, maar dit via maatwerk wil regelen. Hij wil het niet vastgeleggen in een brede ontheffing in de verordening.

Atsma verwacht dat het risico op uitspoelen van vocht uit gras- en maiskuilen minimaal is, als deze kuilen zijn afgedekt. Dat zegt hij in reactie op een motie van VVD-kamerlid Janneke Snijder, die tegen verplichte opvang en opslag van vloeistoffen uit voervoorraden is. Met de uitingen van Atsma lijkt de verplichte investering voor melkveehouders in een opvang van kuilsappen van de baan.

CDA-kamerlid Ger Koopmans diende tijdens het voortgezet algemeen overleg een motie in met daarin een reeks gedetailleerde aanpassingen. Zo wil hij het gebruik van hagelkanonnen mogelijk houden en de huidige regels voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in de glastuinbouw continueren en toepassen voor de hele agrarische sector. Ook wil Koopmans maatwerk op het gebied van assimilatiebelichting en geen aanvullende regels voor dieseltanks.

De Partij voor de Dieren ziet helemaal geen heil in het activiteitenbesluit. Ze vreest dat hiermee de controle op de ontwikkeling van de veehouderij verdwijnt, omdat een aantal bedrijven niet meer vergunningsplichtig is. Esther Ouwehand vreest dat dit leidt tot een ongecontroleerde groei van de intensieve veehouderij. In een motie vraagt ze het hele activiteitenbesluit af te schaffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.