Home

Nieuws 622 x bekeken

Atsma versoepelt regels mestopslag

Den Haag - Mestkelders hoeven in het nieuwe Activiteitenbesluit niet meer te worden gekeurd. Die toezegging doet staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (IM) in een brief aan de Tweede Kamer.

Mestbassins moeten nog wel worden gekeurd in het kader van milieuwetgeving. Bouwers van mestkelders hoeven, in tegenstelling tot eerdere plannen, niet gecertificeerd te zijn als ze een mestkelder bouwen. Nieuwe mestkelders moeten wel voldoen aan de Richtlijnen mestbassins, zoals die in 1992 zijn opgesteld.

Voor het berekenen van de omvang van mestopslag heeft Atsma het Ontwerpbesluit eveneens aangepast. De voorschriften voor het opslaan van drijfmest zijn van toepassing op mestbassins met een gezamenlijke inhoud van 2.500 kuub. Mestkelders onder stallen, maar ook mestkelders onder werktuigbergingen of andere mestkelders tellen hiervoor niet mee.

Voor de opslag van vloeibare kunstmest hebben kamerleden Ger Koopmans (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) gepleit voor een langere overgangstermijn voor de certificering van tanks. Atsma is na overleg met LTO bereid om deze overgangstermijn te verlengen tot 15 jaar. Dat betekent dat er uitstel is tot 1 januari 2027.

De nieuwe mestregels worden zijn onderdeel van het activiteitenbesluit dat per 1 juli 2012 van kracht wordt. In het activiteitenbesluit worden milieuregels verzameld in één wet.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.