Home

Nieuws

Atsma: provincie moet zich coulant opstellen

Den Haag – Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) wil dat provincies coulant omgaan met verzoeken van telers om hun groenten te mogen uitrijden over de gronden.

Door de Ehec-bacterie in Duitsland is de uitvoer van groenten goeddeels stilgevallen, waardoor telers hun groenten noodgedwongen moeten vernietigen. Sommigen willen de groenten daarom uitrijden over hun grondgebied. Hiervoor is een ontheffing nodig omdat het juridisch wordt gezien als het storten van afvalstoffen.

Atsma riep provincies vandaag op zich ruimhartig op te stellen. Volgens hem zitten de telers toch al in een heel moeilijke situatie door de gevolgen van de Ehec-bacterie. De wet verbiedt het uitrijden van groenten maar provincies hebben de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen. Volgens Atsma is er een verwaarloosbaar risico voor het milieu.

De provincie Noord-Brabant liet vandaag weten dat ze gehoor geeft aan de oproep van de staatssecretaris. Hoewel de provincie geen algehele ontheffing verleent, worden verzoeken van tuinders wel serieus bekeken. Tuinders kunnen tot zondag een verzoek tot ontheffing indienen. Er was vrijdagmiddag een verzoek tot ontheffing ingediend, die is verleend.

Een andere mogelijkheid dan uitrijden is voor telers het verwerken van de groente-overschotten in compostering- en vergistingsinstallaties. Dat betekent wel een extra kostenpost.

Of registreer je om te kunnen reageren.