Home

Nieuws

Atsma: klimaatdoelen worden gehaald

Den Haag - De land- en tuinbouw gaat de afgesproken klimaatdoelen halen.

Datzelfde geldt voor andere sectoren van de economie. Dat meldt staatssecretaris Atsma van Milieu in zijn klimaatbrief. Het klimaatdoel dat in Europees verband is afgesproken, is dat in 2020 20 procent minder broeikasgas wordt uitgestoten dan in 1990.

In de land- en tuinbouw zijn methaan en lachgas de belangrijkste broeikasgassen, naast de uitstoot van CO2 in de glastuinbouw. Mest- en ammoniakbeleid hebben al veel bijgedragen aan de vermindering van de uitstoot van methaan en lachgas, aldus de staatssecretaris in zijn brief. "Een volgende stap is de reductie van methaanemissies via het aanpassen van veevoeder."

Of registreer je om te kunnen reageren.