Home

Nieuws

Alders: geen blokkades megastallendiscussie

Doorn - De standpunten over de (intensieve) veehouderij zijn niet zo verankerd, dat er geen gesprek tussen verschillende partijen mogelijk is.

Dat is de positieve conclusie die Hans Alders trekt na een tweedaagse conferentie waar maatschappelijke organisaties, veehouders, de ketenpartijen en wetenschappers aan deel namen. "Ik ben niet gestuit op situaties waarbij mensen tegenover elkaar stonden met elkaar uitsluitende opvattingen", aldus Alders woensdag na afloop van de conferentie in Doorn. De voorzitter van de maatschappelijke dialoog toont zich daar enigszins verrast over. "Ik heb natuurlijk veel gelezen, voordat ik hier aan begon. Op basis daarvan had ik gedacht dat er scherpere tegenstellingen waren."

Alders stelt vast dat het bij de discussie over megastallen in elk geval niet alleen over de omvang gaat. Wat in de ene veehouderijtak als een megastal wordt ervaren door de omgeving, blijkt in een andere tak heel acceptabel. "Ik heb geprobeerd er achter te komen waar dat door komt. Het gaat de mensen ook om de vraag waarom er zo'n concentratie plaats heeft, of de infrastructuur zich wel leent voor zo'n bedrijf in de omgeving, anderen hebben het over de vormgeving en er is ook een sociale component."

Alders heeft gezien dat alle partijen in het debat een open zenuw hebben. "Mensen uit de keten zeggen al gauw dat ze de producten ook nog op de markt moeten kunnen wegzetten. Maatschappelijke organisaties hebben het al heel snel over de aantallen dieren. Je ziet al die pijnpunten over tafel komen. Als je dat gehad hebt, en iedereen zit nog aan tafel, dan ben je er doorheen."

De maatschappelijke dialoog bestaat verder uit gesprekken met burgerpanels en een internetplatform. Alders pareert de kritiek van sommige burgerinitiatieven, dat zij niet gehoord zouden worden. "Zij werden hier vertegenwoordigd. En ze hebben volop meegedaan. Ik heb de deelnemers uitgenodigd op basis van de groep waarin zij zitten: primaire sector, ketenpartijen, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Voor die laatste groep zaten hier mensen van de Brabantse en Gelderse Milieufederatie, Natuur en Milieu, de Dierenbescherming, Milieudefensie, de groep van hoogleraar Roos Vonk en de rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes."
Burgerinitiatieven hebben hun opvattingen ook op andere manieren bij Alders gedeponeerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.