Home

Nieuws

Afroming toeslagen voor innovatie en duurzaamheid

Den Haag – De bedrijfstoeslagen worden in 2012 en 2013 verlaagd met in totaal bijna tachtig miljoen euro ten gunste van innovatie- en duurzaamheidsregelingen.

Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) wil daarmee de concurrentiekracht en vergroening van de agrarische sector bevorderen. Het gaat om twee keer 38,9 miljoen euro aan generieke betalingen (bijna 3,5 procent), die een andere bestemming krijgen. Een klein deel betreft niet-verzilverde toeslagrechten, terwijl de rest bewust wordt afgeroomd. Dit mag van Europa op basis van het zogeheten Artikel 68.

Ook in 2010 en 2011 werden gelden uit de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) besteed aan dergelijke doelen. In die jaren ging het echter alleen om twee keer 22 miljoen euro aan onbenutte middelen. Omdat die volgens Bleker teruglopen, mede als gevolg van de ’verbeterde perceelsregistratie’, is afroming noodzakelijk. De staatssecretaris weet zich hierbij gesteund door LTO.

Het vrijgemaakte geld wordt besteed aan onder meer de Investeringsregeling duurzame stallen (9 tot 17 miljoen), de Subsidieregeling diervriendelijk produceren (1 miljoen), stimulering van managementmaatregelen (1,5 miljoen) en precisielandbouw (8-12 miljoen). Daarnaast wordt er 1,5 miljoen euro gestoken in de elektronische identificatie en registratie van geiten en schapen en 8 tot 13 miljoen in verzekeringen. Zo wil Bleker een regeling opstellen voor het afdekken van de vervolgschade bij dierziekten en een voor de waardedaling van broedereieren bij vogelpest.

De Europese Commissie moet hier wel nog toestemming voor verlenen. Bleker is van plan voor 1 augustus daarom te vragen, zodat de regelingen – waarvan een aantal al bestaat – op tijd kunnen worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De staatssecretaris stelt dat hiermee een ’overtuigende nieuwe stap’ wordt gezet naar een GLB dat zich richt op concurrentiekracht, duurzaamheid en innovatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.