Home

Nieuws 166 x bekeken

Advies: stikstofaanpak concreet maken

Utrecht - De overheid moet duidelijke doelen stellen bij het stikstofbeleid.

Dat zegt de Commissie voor de milieu-effectrapportage in een advies aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het ministerie is bezig met het ontwikkelen van stikstofbeleid in de programmatische aanpak stikstof (PAS). De adviescommissie van onafhankelijke deskundigen zegt dat de overheid duidelijke termijnen moet stellen voor de natuurdoelstellingen die moeten worden behaald. Bovendien moet duidelijk zijn hoe tussentijds eventueel wordt bijgestuurd, als de doelen niet worden gehaald.

De commissie zegt dat de landelijke overheid tot een duidelijke afstemming moet komen met provincies die al een eigen beleid hebben ontwikkeld. Bovendien moet duidelijk zijn welk aandeel van de stikstofreductie al met landelijk beleid wordt gerealiseerd, zodat provincies dat kunnen verdisconteren in hun beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.