Home

Nieuws 267 x bekeken 1 reactie

'Zonder rechtensysteem is terugdringen fosfaatoverschot lastig'

Wageningen - Alleen met forse investeringen in grootschalige mestverwerking kan het fosfaatoverschot zonder gebruik van dier- en productierechten voor varkens en pluimvee worden weggewerkt. Of dat kan binnen een beperkt aantal jaren is twijfelachtig. Dat zegt Nico Verdoes, onderzoeker mestverwerking van Wageningen UR Livestock Research.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw zei in een gesprek de mestbalans zowel op nationaal als bedrijfsniveau te willen herstellen, zonder gebruik te maken van dier- en productierechten. Het voerspoor staat in het plan dat Bleker in september presenteert centraal.

Ook mestbewerking en mestverwerking worden in de plannen opgenomen. Het fosfaatoverschot bedraagt momenteel ongeveer 60 miljoen kg, welke moet zijn weggewerkt in 2015. LTO liet eerder weten geen voorstander van handhaving van het systeem te zijn. NB welk systeem bedoel je??
De organisatie twijfelt wel of het overschot zonder ingrijpen? Rechtensysteem? helemaal kan worden teruggedrongen. Verdoes heeft ook twijfel.

“Met het voerspoor kan volgens studies op relatief korte termijn het overschot met 10 miljoen kg worden teruggedrongen, en op langere termijn met nog eens 10 miljoen kg.” Mogelijk is nog zo’n 5 miljoen kg van het overschot af te halen wanneer de acceptatiegraad van dierlijke mest in met name de akkerbouw toeneemt en er kunstmestvervangers worden geproduceerd. Dat kan door mestscheiding en verdere bewerking.

“Maar zonder gebruik te maken van rechten zal vooral fors moeten worden geïnvesteerd in mestverwerking en bewerking. Of dat ook gebeurt, is sterk de vraag. Nu nog bestaan vooral initiatieven voor het scheiden van mest in een dunne en dikke fractie en het produceren van kunstmestvervangers. Daarmee blijft wel het overschot van fosfaat in dierlijke mest nog steeds op de Nederlandse markt.”

Grootschalige projecten die de fosfaat omzetten in exporteerbare korrels of kunstmest-achtige producten komen volgens Verdoes nog nauwelijks van de grond. “De technieken zijn wel bekend, maar opschaling blijkt lastig. De kosten van installaties, energie, transport en toevoegmiddelen blijken vaak hoger dan de gewone afvoerkosten van mest.”

Bovendien blijkt het lastig een consortium bij elkaar te brengen voor investeringen, en deze verbanden dan ook vol te houden. Het vormen van samenwerkingsverbanden kan wel worden gestimuleerd door het verplichten tot mestverwerking.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Misschien is dit het goede moment voor de intensieve veehouderij om eens naar buiten te komen met al die opgebouwde saldi. Dit is de enige manier om de "deskundigen" aan het verstand te brengen dat de verschillende mineralen niet gelijkwaardig kunnen worden opgeteld. Als jullie dit nu nog dood blijven zwijgen, dan komen jullie voor een hoop kosten te staan die helemaal nergens voor nodig zijn. Er zijn al vele miljarden uitgegeven aan een niet bestaand probleem en zo te lezen is het einde nog lang niet in zicht. Aan jullie de keus...gaan we zo door, dan is het de doodsteek voor jullie sector. De "deskundigen" zullen hier zelf niet mee naar buiten komen; te veel gezichtsverlies!

Of registreer je om te kunnen reageren.