Home

Nieuws 371 x bekeken

Zoet water voor land- en tuinbouw Zuid-Holland

Den Haag - Waterbeheerders hebben in Zuid-Holland maatregelen genomen om droogteoverlast voor boeren en tuinders in Zuid-Holland tegen te gaan.

Het Waterschap Rijnland heeft samen met staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu een gemaal in De Meern in werking gesteld voor de toevoer van zoet water uit de Lek naar West Nederland. Ook wordt de afvoer van zoet water naar het Amsterdam Rijnkanaal belemmerd door de deuren in de Leidsche Rijn te sluiten.

De maatregelen worden genomen om verzilting als gevolg van de droogte tegen te gaan. Met name de agrarische sector, waaronder de boomteelt in Zuid-Holland, heeft last van de droogte en de dreigende verzilting.

"Ik ben trots op het watersysteem dat we in Nederland hebben. Bijzondere omstandigheden kunnen we niet voorkomen. Maar we kunnen wèl voorkomen dat we daardoor verrast worden en onvoldoende zijn voorbereid. Waterschappen en Rijkswaterstaat volgen de situatie van uur tot uur. En we nemen samen de noodzakelijke maatregelen om schadelijke effecten zoveel mogelijk te voorkomen", aldus staatssecretaris Atsma.

Het is voor het eerst sinds 2003 dat deze droogtemaatregelen worden genomen. De maatregelen veroorzaken beperkingen voor de scheepvaart in het gebied, omdat bepaalde routes niet meer bevaarbaar zijn.

Atsma verwacht dat Nederland in de toekomst vaker te maken zal krijgen met extreme omstandigheden. "De droogte die we nu meemaken, onderstreept dat we nu al na moeten denken welke maatregelen nodig zijn om ook voor komende generaties voldoende zoetwater beschikbaar te houden in Nederland", zegt Atsma. Het Deltaprogramma moet waarborgen dat Nederland ook in bijzondere situaties veilig blijft tegen het water en kunnen beschikken over voldoende zoet water van goede kwaliteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.