Home

Nieuws 228 x bekeken

Waterschappen overwegen beregeningsverboden

Waterschappen houden de droogtesituatie nauwlettend in de gaten en overwegen de onttrekking van oppervlaktewater aan banden te leggen.

Tot nog toe is alleen door Waterschap Vallei en Eem heeft een beregeningsverbod afgekondigd.
Mogelijk worden er de komende dagen ook door andere waterschappen beregeningsverboden ingesteld, afhankelijk van onder meer de weersvooruitzichten.

Tot nu toe kunnen de waterschappen via de aanvoer van water nog van voldoende water worden voorzien. De aangelegde buffers in onder meer het IJsselmeer hoeven nog niet worden aangesproken.

Het Hoogheemraadscahp van Rijnland (Zuid-Holland) laat zoetwater vanuit de Hollandsche IJssel in naar het gebied van Rijnland. Op die manier wordt het zoutgehalte van het water binnen de perken gehouden. Het waterschap zegt de weersomstandigheden nauwgezet te volgen, ook omdat de verwachting is dat de wind uit het westen gaat waaien, waardoor het zoute water vanuit de Noordzee als het ware landinwaarts wordt geblazen.

De Landelijke Commissie Waterverdeling van Rijkswaterstaat – waarin ook de waterschappen vertegenwoordigd zijn – komen woensdag bijeen om de situatie te bespreken.

Of registreer je om te kunnen reageren.