Home

Nieuws 155 x bekeken

WaterWeken in het teken van mogelijkheden emissiebeperking

leiswijk - Tijdens de nu afgesloten WaterWeken lieten zo’n 175 telers zich informeren over kansrijke oplossingen om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.

LTO Groeiservice meldt vandaag dat de WaterWeken werden georganiseerd om de tussentijdse resultaten uit het project Glastuinbouw Waterproof, substraat bij de telers onder de aandacht te brengen.

Binnen dit project wordt gewerkt aan twee oplossingsrichtingen. Ten eerste aan het verminderen van de hoeveelheid te lozen drainwater en de frequentie van lozing. Dit kan door het hergebruik van water te maximaliseren door het opheffen van groeiremming en optimalisatie van bemesting. Daarnaast wordt gekeken naar het zuiveren en het mogelijk commercieel benutten van het restant te lozen water.

Een van de oplossingen voor emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten is het hergebruik van drainwater. In sommige teelten is groeiremming (zichtbaar als een kwaliteitsvermindering van het gewas) een belangrijke reden om drainwater te spuien. Binnen het project Glastuinbouw Waterproof, substraat wordt onderzocht of groeiremming kan worden voorkomen en wat de oorzaken van groeiremming zijn. Door optimalisatie van de bemesting kan meer drainwater worden hergebruikt.

Het zuiveren van drainwater biedt ook kansen voor het hergebruik van drainwater. Bekeken wordt welke mogelijkheden van zuivering er zijn en wat met het restproduct van zuivering kan worden gedaan.

Tijdens de WaterWeken bleek dat de telers nu al aan de slag kunnen met emissiebeperkende maatregelen. Wel gaven veel telers aan meer inzicht nodig te hebben in de mate waarin groeiremming een rol speelt bij het recirculeren van drainwater, zodat in de toekomst nog meer drainwater kan worden hergebruikt. Daarnaast is meer inzicht nodig in de kosten en mogelijkheden van de technische toepassingen, welke in dit project worden onderzocht.Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.