Home

Nieuws 168 x bekeken

'Vrijwillige heffing geen onderwerp van discussie'

Zoetermeer – Het Productschap Tuinbouw (PT) zal het onderwerp van vrijwillige heffing niet meenemen in besluitvorming over de toekomst van de organisatie.

Dat heeft interim-voorzitter Bart Bruggeman gezegd aan de vooravond van de draagvlakpeiling die het PT doet onder zijn leden. Hij ziet de verplichte bijdrage als noodzakelijk om het voortbestaan van het PT te garanderen.

Andere onderwerpen zijn wat hem betreft wel bespreekbaar. ”We nemen de signalen die vanuit de ondernemerspeiling naar voren komen serieus, daarin kunnen aanknopingspunten zitten voor nieuwe keuzes. Dat is de insteek van de peiling.”

De roep om transparantie en democratisering, is volgens Bruggeman serieus genomen, daarmee reagerend op de kritiek vanuit de Tweede Kamer die het PT voor de kiezen heeft gekregen. VVD-kamerlid Charlie Aptroot pleitte om die reden voor afschaffing van de schappen. ”Nonsens”, aldus Bruggeman, die begrijpt dat er naar het onderwerp gekeken moet worden, maar het onmogelijk acht om alle 31.500 aangesloten leden ’persoonlijk te bellen’. ”De mening van de Tweede Kamer is een halve waarheid”, aldus de tijdelijke voorman van het PT.

De ondernemerspeiling wordt volgens Bruggeman ook niet alleen gevoed door de politieke discussie. ”Niet alleen angst voor dreiging vanuit de politiek, we vinden dat we ook zelf naar ons functioneren moeten kijken.”

Hij is ook niet van mening dat de ondernemerspeiling te laat plaatsvindt. ”We proberen al jaren, via de branches, aan te tonen hoe we ons werk doen. We denken dat het een juist moment is om de resultaten aan de politiek te kunnen leveren. Dat we nu pas bereid zouden zijn om dit te doen, is grote nonsens. De verandering in omstandigheden, heeft tot deze ontwikkeling geleid.”

De ondernemerspeiling zal vanaf 20 mei plaatsvinden. Half juni zullen de eerste resultaten bekend zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.