Home

Nieuws 206 x bekeken

Vleesverwerkers hekelen Belgisch voorstel varkenscrisis

Fenavian, de nationale federatie van vleeswarenfabrikanten, stelt vast dat het Belgische voorstel om de varkenscrisis het hoofd te bieden door een structureel mechanisme op Europees niveau om prijsschommelingen van grondstoffen te temperen, op weinig bijval kan rekenen bij de Europese commissie. De (Europese) vleesverwerkende industrie is het Belgische voorstel zelf niet genegen.

Fenavian verwijst naar een verslag van CLITRAVI, de Europese sectorfederatie van de vleesverwerkende industrie, waarin die organisatie haar mening geeft over de vergadering van 6 mei van de Europese 'Enlarged Pigmeat Advisory Group'. De vleesverwerkende industrie onthoudt van het eerste deel van de vergadering vooral de boodschap van Lars Hoelgaard van het directoraat-generaal Landbouw van de Europese commissie. Hoelgaard verklaarde dat varkenshouders moeten leren van vorige crisissen en hun productie aanpassen omdat dit "geen goede periode is om de varkensproductie op te drijven".

Op de vergadering werd het voorstel van de Belgische ketenpartners (Agrofront, BEMEFA, FEVIA, UNIZO en Comeos, nvdr.) gepresenteerd dat kan dienen als basis voor een structureel mechanisme op Europees niveau om extreme variaties van de grondstoffenprijzen te temperen. "Experten uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken en Duitsland drukten hun twijfels uit bij het voorstel en bekritiseerden het 'kunstmatig' ingrijpen in de prijzen", aldus CLITRAVI, "andere lidstaten steunden het Belgische voorstel en Frankrijk gaf te kennen dat het in eigen land reeds een gelijkaardig systeem toepast."

De Europese commissie staat volgens CLITRAVI en Fenavian duidelijk weigerachtig tegenover het Belgische voorstel. Om dat te bewijzen, citeren zij Hoelgaard die zei dat "het Belgische voorstel niet de oplossing van de varkenscrisis kan uitmaken" en "de Europese commissie geen enkel systeem zal accepteren dat ingrijpt in de consumentenprijs of in de vrije handel binnen de EU".

Hoelgaard zou een oplossing eerder zoeken op het niveau van de retail vanuit het idee dat consumentenprijzen van varkensvlees een weerspiegeling moeten worden van de productiekosten van de varkenshouders. "De consument moet bereid zijn om te betalen voor varkensvleesproductie in de EU", aldus Hoelgaard, "en handelaars moeten meer verantwoordelijkheid aan de dag leggen want steeds de laagste varkensprijs afdwingen bij de producent is niet duurzaam en zal integendeel de productie in Europa ten gronde richten."

De vleesverwerkende industrie toonde zich ook zelf geen voorstander van het Belgische voorstel. CLITRAVI benadrukte samen met Copa-Cogeca wel dat maatregelen nodig zijn om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan bij machtige warenhuisketens. Na de vergadering schoof Hoelgaard de verantwoordelijkheid door naar EU-commissaris voor Landbouw Dacian Ciolos om te rapporteren over het werk van de Enlarged Pigmeat Advisory Group. Uiteindelijk namen de Europese landbouworganisatie Copa, de vleesverwerkende industrie CLITRAVI en de Europese mengvoederfederatie FEFAC zelf het initiatief om een conclusie te trekken uit de discussie over een oplossing voor de varkenscrisis.

Of registreer je om te kunnen reageren.