Home

Nieuws

Verzilting dreigt in Zuid-Holland

Leiden - Het hoogheemraadschap Rijnland kan nog net voldoende zoet water inlaten om de interne verzilting tegen te gaan. Het hoogheemraadschap zegt dat bij een verdere daling van de wateraanvoer via de Rijn andere maatregelen moeten worden genomen.

Het hoogheemraadschap (in het noorden van Zuid-Holland, ten zuidwesten van Amsterdam) laat dagelijks zoetwater in bij Gouda via de Hollandse IJssel.
Als de aanvoer van de Rijn afneemt - in die is nu al extreem laag vergeleken met vergelijkbare perioden in andere jaren - heeft het hoogheemraadschap de mogeliljkheid om alternatieve bronnen aan te spreken.

Ondertussen heeft het waterschap tuinders in het gebied geadviseerd om voldoende kwalitatief goed water op te slaan om de droogte het hoofd te bieden. Daarmee zijn de tuinders niet of minder afhankelijk van het boezemwater.

Of registreer je om te kunnen reageren.