Home

Nieuws 290 x bekeken

Verstrekking werkvergunningen UWV gehalveerd

Amsterdam – Het UWV heeft tot nu toe iets meer dan de helft van het aantal vergunningsverzoeken voor buitenlandse werknemers in de land- en tuinbouw gehonoreerd.

In totaal kwamen er tot 1 mei 2011 818 aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning bij het UWV binnen, 499 zijn er ingewilligd. In 2010 werden van de 998 aanvragen, ingediend voor 1 mei, 990 aanvragen goedgekeurd.

Tuinders moeten eerst gebruik maken van het zogenoemde prioriteitgenietend aanbod. Daarbij gaat het om werknemers uit het werklozenbestand en Europese lidstaten, waarvoor het vrij verkeer van werknemers geldt.

Die regel is niet nieuw, maar het UWV geeft toe dat dit jaar terughoudender wordt omgegaan met het verstrekken van de twv’s, zoals door de cijfers wordt ondersteund. In 2010 werden in totaal 2661 twv’s afgegeven.

Het ministerie van SZW, dat opdrachtgever is van het UWV, schendt daarmee het standstill-beginsel dat in het Europese verdrag is opgenomen bij de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie in 2007. Daarin staat dat lidstaten hun beleid ten aanzien van de toegang tot de arbeidsmarkt niet mogen verscherpen.

Telers hebben volgens ZLTO grote moeite om hun arbeid rond te krijgen dit seizoen. Geleverde uitzendkrachten voldoen vaak niet aan de eisen van de gespecialiseerde tuinbouwbedrijven. Het UWV blijkt bovendien nauwelijks in staat werklozen geplaatst te krijgen, zo blijkt uit recente praktijkvoorbeelden.

Diverse tuinders verkeren daardoor in grote moeilijkheden en moeten delen van de oogst noodgedwongen laten staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.