Home

Nieuws

Verduurzaming kan sneller

Utrecht – Ondernemers willen duurzamer produceren en consumenten vinden het belangrijk dat het voedsel dat ze kopen duurzaam is. Daarnaast kan iedereen duurzamer werken dan ze nu doen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Voedselbalans.

“Consumenten vinden duurzaamheid belangrijk, maar het is voor hen niet doorslaggevend bij de aankoop van voedsel. Gezondheid, betaalbaarheid en smaak zijn de drie belangrijkste afwegingen bij de aanschaf van een product. “Daarbij speelt gewoonte een belangrijke rol en duurzaamheid speelt daarin nog geen rol”, zegt onderzoeker Gé Backus van het landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR.

Ondernemers blijken duurzaamheid een belangrijk thema te vinden. “We zien vooral dat het op de agenda staat, maar nog niet is gekomen tot actiepunten. Op het operationele vlak wordt nog beperkt aan verduurzaming gedaan.”, zegt Backus. Verduurzaming in het bedrijfsleven gebeurt vooral achter de schermen, op het gebied van energiebesparing en gezondheid. “Bedrijven zijn terughoudend in de communicatie naar buiten als het gaat om verduurzaming, omdat ze bang zijn het niet volledig genoeg te doen waardoor ze er door maatschappelijke organisaties op worden aangesproken en daarmee reputatieschade oplopen”, zegt Backus.

Lekker en verkrijgbaar

Om de verduurzaming verder door te zetten moeten bedrijven er voor zorgen dat duurzame producten ook lekker, en goed verkrijgbaar zijn. “Maar duurzaamheid de norm”, adviseert Backus. Maatschappelijk organisaties kunnen de verduurzaming stimuleren door verder te gaan dan de enkelvoudige standpunten waar ze nu op wijzen en door bedrijven die het goed doen in het zonnetje te zetten. “Ze moeten over gaan tot naming en faming”, vindt de onderzoeker.,

De taak van de overheid is beperkt. “Zorg dat innovaties de ruimte krijgen en dat tegenstrijdige wetgeving de verduurzaming niet belemmert”, adviseert de onderzoeker. Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw benadrukte dat de overheid in dit dossier moet doen waar ze goed in is: het maken van wetten en deze handhaven. “Ik wil de consument niet gaan verleiden om sterrenvlees te gaan eten. Dat is niet overtuigend en daar zijn we als overheid ook niet goed in, maatschappelijke organisaties kunnen dat beter. De overheid wil wel faciliteren bij overleggen, maar verder is onze taak vooral om niet in de weg te lopen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.