Home

Nieuws

VLAM wint tweede geschil omtrent sectorbijdragen vlees

Brussel - In 2009 hebben verschillende vleesverwerkende bedrijven en slachthuizen een procedure ingesteld tegen VLAM om terugbetaling te bekomen van de sectorbijdragen. In februari werd VLAM al een eerste keer in het gelijk gesteld in de rechtszaak die Westvlees had aangespannen en nu viel ook een tweede vonnis in het voordeel van VLAM. De eis van negen vleesbedrijven werd ongegrond verklaard.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) voert promotie voor landbouwproducten en het geld daarvoor haalt VLAM uit sectorfondsen die gespijsd worden door bijdragen van onder meer de actoren die rechtstreeks voordeel halen uit zijn werkzaamheden. Voor de vleessector zijn dat de veehouders en de afnemers van de slachthuizen. De slachthuizen zelf verzorgen mee de inning van de bijdragen bij die bijdrageplichtigen en storten de bedragen vervolgens door aan VLAM.

Het is die bijdrageregeling die volgens negen vleesbedrijven in strijd zou zijn met de Europese regelgeving inzake staatssteun. In het licht van die vermeende strijdigheid eisten de bedrijven de terugbetaling van de bijdragen die het gedurende tien jaar aan VLAM had doorgestort. VLAM is van oordeel dat de bijdrageregeling in overeenstemming is met de Europese regelgeving. Het heeft daarover midden vorig jaar bevestiging gekregen van de Europese Commissie.

Op 3 mei 2011 heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de zaken in het voordeel van VLAM beslecht: de eis van de negen vleesbedrijven werd ontvankelijk, doch over de hele lijn ongegrond verklaard. VLAM is naar eigen zeggen tevreden met deze uitspraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.