Home

Nieuws 210 x bekeken

Toekomstig natuurbeleid moet ”menselijker” worden

Wageningen – Het beleid voor natuur en landschap vergt meer bewustzijn en betrokkenheid, zegt de WOT Natuur & Milieu (WOT) in haar analyse op de Natuurverkenning 2011.

Terugkijken op het vroegere natuur- en landschapsbeleid geeft inzicht of beslissingen terecht of onterecht zijn geweest en hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan, zegt WOT Natuur & Milieu. ”We hebben verleden en heden van het natuur- en landschapsbeleid in beeld gebracht als ondersteuning voor de Natuurverkenning 2011, een wettelijk product dat eens in de vier jaar wordt uitgebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)”.

WOT geeft aan dat tegenwoordig anders wordt aangekeken naar het natuur en landschapsbeleid. Dit komt met name doordat de cultuur verzakelijkt, de rijksoverheid decentraliseert en de wet- en regelgeving van de Europese Unie strenger wordt. Daarnaast zijn er nieuwe maatschappelijke opgaven gekomen zoals de klimaatverandering, de bevolkingskrimp en de economische crisis.

WOT vindt dat permanent ”onderhoud” van bewustzijn en betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor natuur en landschapsbeheer in de toekomst, een taak van de overheden vindt WOT. Ook geeft WOT aan dat er meer aandacht nodig is voor het menselijke belang bij natuur.

Het gehele document is hier te lezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.