Home

Nieuws 212 x bekeken

Stroperig uitkering natuursubsidie

Assen – Het uitbetalen van natuursubsidies verloopt stroperig. Tot en met 25 mei had agentschap Dienst Regelingen (DR) 880 relaties uitbetaald in het kader van het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL).

Dit is 13 procent van het totaal. Tot en met 16 mei hadden 818 relaties het geld op de rekening staan. Dit was 12 procent van het totaal. De dienst heeft formeel tot 30 juni de tijd om over te gaan tot uitbetaling.

Al eerder gaf DR aan dat de uitbetaling van natuursubsidies voor agrarisch natuurbeheer en/of landschapsbeheer 2010 vertraging oploopt. De oorzaak ligt in de verplichte controles (EU-regelgeving) die moeten worden gedaan alvorens uitbetaald kan worden, aldus DR.

Of registreer je om te kunnen reageren.