Home

Nieuws 179 x bekeken

Stijgende voedselprijs leidt tot veel honger

Londen - De voedselprijzen blijven de komende jaren flink stijgen. Miljoenen mensen in de wereld zullen in de problemen komen, omdat zij niet voldoende geld hebben om hun maaltijden te kopen. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie Oxfam Novib dinsdag.

Volgens de organisatie zullen de prijzen van veelgebruikte producten, zoals granen, rijst, en maïs, stijgen met 120 tot 180 procent. Dat komt onder meer door dalende oogsten, een groeiend gebrek aan water en strijd om landbouwgronden.

De stijging van de prijzen in de afgelopen drie jaar leidde al tot ruim 144 miljoen extra mensen die dagelijks honger hebben. Dat brengt het totaal op bijna een miljard monden die niet voldoende worden gevoed. Wereldleiders spraken in 2000 juist af het aantal mensen dat in extreme armoede leeft voor 2015 te halveren.

Volgens Oxfam Novib is het wereldwijde voedselsysteem dan ook failliet. ,,De manier waarop wij met voedsel omgaan deugt niet en als we niet drastisch ingrijpen, loopt het straks helemaal vast'', concludeert Tom van der Lee, directeur campagnes bij de organisatie. Regeringen moeten dan ook meer daadkracht tonen om de problemen op te lossen, stelt hij.

Dat kan onder meer op de klimaattop die in december in het Zuid-Afrikaanse Durban wordt gehouden. Klimaatverandering heeft veel invloed op de voedselzekerheid. In gebieden die steeds droger of natter worden, is het moeilijk boeren en mislukken veel oogsten. Via het groene fonds van de Verenigde Naties zouden boeren hulp moeten krijgen om met de veranderende omstandigheden om te gaan.

Maar ook moet het beschikbare voedsel beter over de wereld worden verdeeld, stelt Oxfam Novib. Zo wordt in rijke landen veel voedsel verspild, bijvoorbeeld omdat een te grote portie is gekookt of te veel boodschappen zijn gedaan. In arme landen gaat veel voedsel verloren doordat er geen opslag of transport beschikbaar is.

Verder wordt voedsel volgens Oxfam Novib te vaak gebruikt voor andere doeleinden. Zo belandt 40 procent van de Amerikaanse maïsoogst als biobrandstof in benzinetanks en niet in hongerige buiken. De grote internationale concerns die handelen in voedsel spelen tevens een bepalende rol. Zij beheersen de markt en zorgen voor schommelingen van de prijzen. De multinationals profiteren daarvan, ten koste van de armsten, stelt Oxfam Novib.

Of registreer je om te kunnen reageren.