Home

Nieuws

Schade in fruitteelt na vorst valt mee

Den Haag – De lokale vorst die in de nacht van 3 op 4 mei in Oost-Nederland veel schade heeft aangericht in akkerbouwgewassen, heeft de fruitteelt nauwelijks gedeerd.

Dat blijkt uit een rondgang langs verzekeraars. Bij de Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering (OFH) zijn wel telefoontjes binnengekomen van telers die last hebben van bruinkleuring in de vrucht, maar geeft nog geen aanleiding om actie te ondernemen.

Op internetfora wisselen telers informatie uit over de gevolgen. Er zijn telers die beregening hebben toegepast om de schade te beperken. Ook wordt er melding gemaakt van lokaal zeer wisselende temperaturen.

In Noordoost-Groningen zou het lokaal 8 graden gevroren hebben. In de Betuwe worden meldingen gemaakt van maximaal 2 graden vorst.

Ook uit het buitenland komen geluiden van lage temperaturen. Zo zouden sommige gebieden in Polen veel last gehad hebben van de kou. Of dat tot veel schade heeft geleid in de hardfruitgewassen is nog niet bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.